Impermeabilització de terrats, terrasses, teulades, soterranis, amb pintures de clorocaucho Imprimacions de pedra Inifugacions invisibles Pintats de terres amb epoxy Antigrafitis Impermeabilitzacions: