Pintat de naus i paviments industrials Neteja d'estructures i elements metàlics amb sorrejat Pintura d'estructures i elements metàlics Tractaments ignífugs i anticàlorics Epoxys alimentaris, clorocautxos, poliuretans, sintètics Treballs Industrials: