Lacats amb esmalt de tot tipus Envernissats Senyalització vial Imprimacions de ferro o fusta Sorrejat d’aire amb arena (per netejar suports de fusta i ferro) Sorrejat d’aigua a pressió Treballs amb pistola: